Opieka medyczna

5 najczęstszych przypadków użycia komunikatora medycznego

20.5.2024

DoctorOne

No items found.

Nie ma wątpliwości, że osobisty kontakt  z pacjentem jest fundamentalny w przypadku czynności diagnostycznych i budowania zaufanej relacji lekarz-pacjent. Jednak w obliczu postępujących chorób cywilizacyjnych i braków w kadrach medycznych, asynchroniczna opieka medyczna staje się kluczowym elementem skutecznego zarządzania zdrowiem i chorobami XXI w. W tym kontekście komunikatory medyczne wyznaczają nowy standard komunikacji lekarz-pacjent szczególnie podczas czynności leczniczych, zapobiegawczych, czy orzeczniczych (o zaletach komunikatorów medycznych przeczytasz tutaj). 

W poniższym artykule poznasz pięć najczęstszych przypadków użycia komunikatora medycznego w opiece asynchronicznej nad pacjentami.* 

Elektroniczne przekazanie zaleceń 

Przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków (patient compliance), diety i stylu życia (patient adherence) jest podstawowym warunkiem skutecznej terapii, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych1. Jednocześnie jest to jedno z większych wyzwań dla lekarza prowadzącego terapię. Badania pokazują, że wysyłanie zaleceń drogą elektroniczną po konsultacji zwiększa stopień przestrzegania ich przez pacjentów, w porównaniu z tradycyjnymi metodami przekazu na papierze (w formie drukowanej lub pisanej)2. Dlatego właśnie jednym z najczęstszych przypadków użycia komunikatora medycznego jest elektroniczne przesyłanie zaleceń pacjentom po wizycie. Dzięki temu pacjent otrzymuje swoje zalecenia w SMS-ie (tak jak e-receptę) bez konieczności logowania się do innego systemu lub aplikacji. Tak otrzymane zalecenia nie gubią się oraz są bardziej zrozumiałe od tych napisanych ręcznie. Dodatkowo komunikator medyczny pozwala pacjentowi zadawać dodatkowe pytania, a lekarzowi daje możliwość modyfikowania zaleceń3. A to z kolei redukuje błędy w przyjmowaniu leków i niepożądane skutki uboczne4

Bieżąca kontrola efektów leczenia

Lekarze wykorzystują komunikatory medyczne do opieki koordynowanej jako uzupełnienie luki między odłożonymi w czasie wizytami stacjonarnymi5. Asynchroniczny kontakt z pacjentem sprawdza się szczególnie w przypadku pacjentów niedawno zdiagnozowanych lub rozpoczynających nowy proces leczenia, który wymaga od lekarza bieżącego monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnego modyfikowania zaleconej terapii. Takie czynności nie wymagają kontaktu osobistego, a możliwość kontynuowania opieki po wizycie w komunikatorze medycznym pozytywnie wpływa na zaufanie pacjenta do lekarza, dostosowywanie się do leczenia, a nawet wyniki zdrowotne6,7

Edukowanie pacjentów oraz odpowiadanie na pytania i wątpliwości

Nie zawsze wszystkie pytania i wątpliwości padają od pacjenta podczas wizyty stacjonarnej, która ma zazwyczaj jasno zdefiniowane ramy czasowe. Wśród pacjentów rodzą się też obawy w trakcie leczenia, a gdy kolejna wizyta odłożona jest w czasie lub nie jest koniecznością, by zadać jedno pytanie, pacjent najczęściej szuka informacji na własną rękę w Google lub u aktualnie dostępnego przypadkowego lekarza. Takie zachowania mogą doprowadzić do przerwania ciągłości opieki, błędów w leczeniu lub niepożądanych skutków ubocznych8. Dlatego lekarze zapraszają swoich pacjentów do kontaktu w komunikatorze medycznym, który jest bezpieczną przestrzenią do zadawania pytań oraz rozwiewania wątpliwości na temat zdrowia i choroby. 

Przesyłanie i omawianie wyników badań

Komunikator medyczny służy lekarzom jako bezpieczny i formalny kanał do asynchronicznego otrzymywania wyników badań pacjentów. W ten sposób pacjent może przesłać lekarzowi wyniki badań oraz otrzymać dalsze rekomendacje bez konieczności umawiania wizyty stacjonarnej lub udostępniania wrażliwych danych osobowych przez nieformalne kanały takie jak SMS, WhatsApp czy e-mail. W tym artykule dowiesz się, jak postępować, gdy już otrzymasz wyniki badań od pacjenta na prywatny telefon i dlaczego warto przekierowywać rozmowy dotyczące stanu zdrowia pacjenta do komunikatora medycznego. 

Przedłużanie wcześniej przepisanych recept 

Lekarze wykorzystują komunikator medyczny z pacjentami z chorobami przewlekłymi wymagającymi systematycznej kontroli leczenia oraz przedłużania recept na przepisaną terapię. Komunikator medyczny umożliwia lekarzom wygodne przedłużanie recept (oraz rozliczanie w przypadku prywatnej opieki zdrowotnej) swoim stałym pacjentom. 

* Przypadki użycia zostały przygotowane na podstawie badań naukowych oraz badań ilościowych i jakościowych ponad 3000 lekarzy, którzy korzystają z komunikatora medycznego Doctor.One. 

  1. Milaniak I, Makieła W, Przybyłowski P, Wierzbicki K, Sadowski J. How to improve adherence to treatment among heart transplant recipients? Literature review and own experience. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing. 2011;5(2):99-106.
  1. Amina Hareem, Joshua Lee, Ieva Stupans, Joon Soo Park, Kate Wang, Benefits and barriers associated with e-prescribing in community pharmacy – A systematic review, Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, Volume 12, 2023
  1. Porterfield, A., Engelbert, K., & Coustasse, A. (2014). Electronic prescribing: improving the efficiency and accuracy of prescribing in the ambulatory care setting. Perspectives in health information management, 11(Spring), 1g.
  1. Salmon, J. W., & Jiang, R. (2013). E-Prescribing: History, Issues, Potential. Online Journal of Public Health Informatics, 4(3). https://doi.org/10.5210/ojphi.v4i3.4304
  1. Ogólnopolskie badanie “Pacjent w telefonie - niewidzialny etat lekarzy”
  1. Hofner M, Hurnaus P, DiStefano D, Philip S, Kim S, Shaw J, Waring AC. Outcomes of an Asynchronous Care Model for Chronic Conditions in a Diverse Population: 12-Month Retrospective Chart Review Study. JMIR Diabetes. 2024 Mar 13;9:e53835. doi: 10.2196/53835. PMID: 38363585; PMCID: PMC10973950.
  1. Nguyen O, Alishahi Tabriz A, Huo J, Hanna K, Shea C, Turner K. Impact of Asynchronous Electronic Communication–Based Visits on Clinical Outcomes and Health Care Delivery: Systematic Review; J Med Internet Res 2021;23(5):e27531
  1. Ljungholm, L., Edin-Liljegren, A., Ekstedt, M., & Klinga, C. (2022). What is needed for continuity of care and how can we achieve it? - Perceptions among multiprofessionals on the chronic care trajectory. BMC health services research, 22(1), 686. 
Wykonaj pierwszy krok już dziś

Odzyskaj kontrolę
nad kontaktem z pacjentami.

Załóż konto i przenieś pacjentów do Doctor.One w 3 minuty!
wypróbuj